Tháng Hai 24, 2024

Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình ${x^4} – 4{x^2} + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt?

Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình ${x^4} – 4{x^2} + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt?
A. $m=4$
B. $m \in \left( { – \infty ;0} \right) \cup \left\{ 4 \right\}$
C. $m<0$ D. $0
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình đã cho có đúng 2 nghiệm khi và chỉ khi:
$\left[ \begin{array}{l} – m = – 4\\ – m > 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} m = 4\\ m < 0 \end{array} \right..$