Tháng Mười Hai 2, 2023

Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên

Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số không có cực trị.
B. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là x=2.
C. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là (0;-1).
D. Giá trị lớn nhất của hàm số là -1.
Hướng dẫn
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy:
+ Hàm số đạt cực đại tại x=0, đạt cực tiểu tại x=2.
+ x=2 là điểm cực tiểu của hàm số, (2;-5) là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.
+ x=0 là điểm cực đại của hàm số, (0;-1) là điểm cực đại của đồ thị hàm số.
+ Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên .
Vậy C là phương án đúng.