Tháng Hai 24, 2024

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = – {x^3} + 2{x^2} – m$ cắt trục hoành tại đúng một điểm.
A. $m< 0$ B. $m>\frac{32}{27}$
C. $m< 0$ hoặc $m>\frac{32}{27}$
D. $0
Từ bàng biến thiên ta thấy $m< 0$ hoặc $m>\frac{32}{27}$​ thỏa yêu cầu bài toán.