Tháng Ba 5, 2024

Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng y=m cắt đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng y=m cắt đồ thị hàm số $y = 2{x^2}\left| {{x^2} – 2} \right|$tại 6 điểm phân biệt.
A. 0
Dựa vào đồ thị để phương trình có 6 nghiệm phân biệt khi 0