Tháng Tư 2, 2023

Người ném bom dinh Độc Lập trong chiến dịch HCM lịch sử? à Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung

Người ném bom dinh Độc Lập trong chiến dịch HCM lịch sử?

à Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung