Tháng Tư 2, 2023

Ngày 11/8/1999 là ngày nhật thực toàn phần cuối cùng của thế kỷ. Đó là ngày bao nhiêu âm lịch? à Đó là ngày mùng 1 âm lịch. Vì nguyên tắc, tất cả các ngày nhật thực đều là mùng 1 âm lịch (không ngược lại). Mặt trăng nằm ở giữa trái đất và Mặt trời nên đối với trái đất là ở trạng thái không trăng.

Ngày 11/8/1999 là ngày nhật thực toàn phần cuối cùng của thế kỷ. Đó là ngày bao nhiêu âm lịch?

à Đó là ngày mùng 1 âm lịch. Vì nguyên tắc, tất cả các ngày nhật thực đều là mùng 1 âm lịch (không ngược lại). Mặt trăng nằm ở giữa trái đất và Mặt trời nên đối với trái đất là ở trạng thái không trăng.