Tháng Tư 15, 2024

Nói về nỗi vui mừng của nhân dân khi nghĩa quân của 1 vị anh hùng dân tộc tiến về Bồ Đề (thuộc Gia Lâm) chuẩn bị tổng tấn công quân xâm lược. Hãy cho biết Ông là ai? à Lê Lợi (Khi tiến quân về đóng ở Bồ Đề chuẩn bị tổng tấn công quân xâm lược nhà Minh giải phóng Đông Quan (nay là Hà nội)

Nói về nỗi vui mừng của nhân dân khi nghĩa quân của 1 vị anh hùng dân tộc tiến về Bồ Đề (thuộc Gia Lâm) chuẩn bị tổng tấn công quân xâm lược. Hãy cho biết Ông là ai?

à Lê Lợi (Khi tiến quân về đóng ở Bồ Đề chuẩn bị tổng tấn công quân xâm lược nhà Minh giải phóng Đông Quan (nay là Hà nội)