Tháng Tư 19, 2024

Đồ thị hàm số $y = {x^3} – {x^2}$ cắt trục hoành tại mấy điểm?

Đồ thị hàm số $y = {x^3} – {x^2}$ cắt trục hoành tại mấy điểm?
A. 1
B. 3
C. 2
D. 0
Hướng dẫn
Xét phương trình hoành độ giao điểm ta có phương trình ${x^3} – {x^2} = 0$ có 2 nghiệm phân biệt nên đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt