Tháng Hai 24, 2024

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên sau:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên sau:

Với giá trị nào của m thì phương trình f(x)=m có 3 nghiệm phân biệt?
A. $1 \le m \le 5$
B. $1 < m < 5$ C. $m \le 1$ hoặc$m \ge 5$ D. $m <1$ hoặc $m >5$
Hướng dẫn
Phương trình $f(x) = m$ là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) (có BBT như trên) và đường thẳng có phương trình $y=m$.
Dựa vào BBT ta có phương trình $f(x) = m$ có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 1