Tháng Tư 16, 2024

Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên

Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên

Khẳng định nào sau đây là sai?
A. M(0;1) được gọi là điểm cực tiểu của hàm số
B. x0=-1 được gọi là điểm cực đại của hàm số
C. $f( 0) = 1$ được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số
D. f(1)=2 được gọi là giá trị cực đại của hàm số
Hướng dẫn
C sai do đó chỉ là giá trị cực tiểu của hàm số.
Hàm số không có giá trị nhỏ nhất.