Tháng Hai 24, 2024

Chương trình “Rèn luyện Đội viên” được phân theo từng hạng, từng lứa tuổi và cấp lớp do ai soạn thảo? Hội đồng Đội Trung ương BCH Trung ương Đoàn Hội đồng đội tỉnh BCH tỉnh Đoàn.

Chương trình “Rèn luyện Đội viên” được phân theo từng hạng, từng lứa tuổi và cấp lớp do ai soạn thảo?

  • Hội đồng Đội Trung ương
  • BCH Trung ương Đoàn
  • Hội đồng đội tỉnh
  • BCH tỉnh Đoàn.