Tháng Ba 1, 2024

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R có bảng biến thiên:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số có hai điểm cực tiểu, một điểm cực đại
B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -4
C. Hàm số đồng biến trên (1;2)
D. Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
Hướng dẫn
Nhìn vào bảng biến thiên sẽ thấy được hàm số có 2 điểm cực tiểu là $\left( { – 1; – 4} \right)$ và $\left( {1; – 4} \right)$ điểm cực đại là $\left( {0; – 3} \right)$.
Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -4 khi $x = – 1,x = 1$.
Hàm số đồng biến trên $\left( {1; + \infty } \right)$ nên hàm số sẽ đồng biến trên (1; 2).
Đồ thị hàm số nhận trục tung là trục đối xứng, không có tâm đối xứng.