Tháng Tư 18, 2024

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A. $y = – {x^4} + 2{x^2} + 3$
B. $y = {x^4} + 2{x^2} + 3$
C. $y = {x^4} – 2{x^2} – 3$
D. $y = – {x^4} – 2{x^2} + 3$
Hướng dẫn
Dựa vào đồ thị hàm số đã cho ta có các nhận xét sau:
– Đồ thị hàm số quay xuống nên ta loại đáp án B,C
– Các điểm $\left( { – 1;4} \right),\left( {1;4} \right),\left( {0;3} \right)$ lần lượt là các điểm cực trị của hàm số.
Các điểm đó có hoành độ là nghiệm của phương trình y’=0.