Tháng Ba 31, 2023

Truyện Vi hành của Nguyễn Ái Quốc Được viết bằng tiếng Việt Được viết trong thời kỳ chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc Được viết bằng tiếng Pháp khi Nguyễn Ái Quốc còn hoạt động ở Pháp Tất cả đều sai

Truyện Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

  • Được viết bằng tiếng Việt
  • Được viết trong thời kỳ chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc
  • Được viết bằng tiếng Pháp khi Nguyễn Ái Quốc còn hoạt động ở Pháp
  • Tất cả đều sai