Tháng Mười Một 30, 2023

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh Tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh Mong các cháu cố gắng, thi đua học và hành Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình Để tham gia kháng chiến, để giữ gìn hòa bình Các cháu hãy xứng đáng, cháu Bác Hồ Chí Minh” Bác đã viết thư khen các cháu nhi đồng nhân dịp nào? Bác đến thăm Đội nhi đồng cứu quốc Nhân kỷ niệm Quốc Khánh năm 1947 Trung thu năm 1952 Nhân kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Đội

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh

Tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh

Mong các cháu cố gắng, thi đua học và hành

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình

Để tham gia kháng chiến, để giữ gìn hòa bình

Các cháu hãy xứng đáng, cháu Bác Hồ Chí Minh”

Bác đã viết thư khen các cháu nhi đồng nhân dịp nào?

  • Bác đến thăm Đội nhi đồng cứu quốc
  • Nhân kỷ niệm Quốc Khánh năm 1947
  • Trung thu năm 1952
  • Nhân kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Đội