Tháng Ba 31, 2023

Bác Hồ biểu dương phong trào “nghìn việc tốt”. Các cháu nhi đồng ta rất ngoan , rất tốt, nhiều cháu đã cứu bạn trong cơn nguy hiểm, nhiều cháu thật thà đem trả của rơi, thương yêu giúp đỡ nhau và thi đua làm nghìn việc tốt vào ngày tháng năm nào? Ngày 27/3/1964 Ngày 27/3/1965 Ngày 15/5/1931 Ngày 15/5/1945

Bác Hồ biểu dương phong trào “nghìn việc tốt”. Các cháu nhi đồng ta rất ngoan , rất tốt, nhiều cháu đã cứu bạn trong cơn nguy hiểm, nhiều cháu thật thà đem trả của rơi, thương yêu giúp đỡ nhau và thi đua làm nghìn việc tốt vào ngày tháng năm nào?

  • Ngày 27/3/1964
  • Ngày 27/3/1965
  • Ngày 15/5/1931
  • Ngày 15/5/1945