Tháng Tư 19, 2024

Hoạt động nào sau đây trong bài thơ Chiều tối của HCM có tác dụng làm cho cảnh từ tĩnh chuyển sang động? Chim bay Mây trôi Thiếu nữ xay ngô Tất cả các hoạt động trên

Hoạt động nào sau đây trong bài thơ Chiều tối của HCM có tác dụng làm cho cảnh từ tĩnh chuyển sang động?

  • Chim bay
  • Mây trôi
  • Thiếu nữ xay ngô
  • Tất cả các hoạt động trên