Tháng Bảy 2, 2022

Trường hợp nào sau đây phải đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên?

Trường hợp nào sau đây phải đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên?

A. Đảng viên vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật khởi tố bị can để điều tra.

B. Đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

C. Đảng viên vi phạm từ chối kiểm điểm trước tổ chức đảng có thẩm quyền.

D. Đảng viên vi phạm bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam.

Chọn đáp án là D