Tháng Ba 31, 2023

Trong lịch sử Đội TNTP HCM có 1 đội viên đã được tặng 3 danh hiệu vẻ vang: Dũng sĩ diệt Mỹ; Dũng sĩ diệt xe cơ giới; Dũng sĩ diệt xe cơ giới cấp ưu tú. Hãy cho biết người đó là ai? Đáp: Hồ Văn Mên Câu 297: Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội, Bác Hồ căn dặn thiếu nhi những gì? Đáp: Năm điều Bác Hồ dạy

Trong lịch sử Đội TNTP HCM có 1 đội viên đã được tặng 3 danh hiệu vẻ vang: Dũng sĩ diệt Mỹ; Dũng sĩ diệt xe cơ giới; Dũng sĩ diệt xe cơ giới cấp ưu tú. Hãy cho biết người đó là ai?

Đáp: Hồ Văn Mên

Câu 297: Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội, Bác Hồ căn dặn thiếu nhi những gì?

Đáp: Năm điều Bác Hồ dạy