Tháng Ba 21, 2023

Chữ “sát thát” được thích trên tay các chiến sĩ ta dưới thời Trần mang ý nghĩa gì? Đáp: Tiêu diệt quân Nguyên

Chữ “sát thát” được thích trên tay các chiến sĩ ta dưới thời Trần mang ý nghĩa gì?

Đáp: Tiêu diệt quân Nguyên