Tháng Mười Một 28, 2021

Cư dân nào tìm ra chữ số “không”?

Cư dân nào tìm ra chữ số “không”?

A. Ai Cập

B. Ấn Độ

C. Lưỡng Hà

D. La Mã

Hướng dẫn

Chữ số mà ta dùng hiện nay, quen gọi là chữ số A-rập, kể cả số 0 là thành tựu lớn của người Ấn Độ tạo nên.

Đáp án cần chọn là: B