Tháng Ba 3, 2024

Tấm gương quả cảm, hy sinh thân mình để cứu em nhỏ thoát khỏi bom đạn giặc của của anh Nguyễn Bá Ngọc là tấm gương sáng cho thiếu nhi noi theo. Trên quê hương của anh chỉ trong một năm đã xuất hiện 3 đội viên, dũng cảm cứu em nhỏ trong lửa bom tàn phá của giặc Mỹ. Hãy cho biết anh Nguyễn Bá Ngọc quê ở đâu? Đáp: Xã Quảng Bi – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hoá

Tấm gương quả cảm, hy sinh thân mình để cứu em nhỏ thoát khỏi bom đạn giặc của của anh Nguyễn Bá Ngọc là tấm gương sáng cho thiếu nhi noi theo. Trên quê hương của anh chỉ trong một năm đã xuất hiện 3 đội viên, dũng cảm cứu em nhỏ trong lửa bom tàn phá của giặc Mỹ. Hãy cho biết anh Nguyễn Bá Ngọc quê ở đâu?

Đáp: Xã Quảng Bi – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hoá