Tháng Tư 2, 2023

Bài ca “Xari Kakeo” của người dân tộc Khmer nói về con chim gì? Đáp: Chim sáo

Bài ca “Xari Kakeo” của người dân tộc Khmer nói về con chim gì?

Đáp: Chim sáo