Tháng Ba 5, 2024

Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá liên hiệp quốc đã ghi nhận và suy tôn Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt nam, nhà văn hoá lớn” vào dịp nào sau đây? Năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi Năm 1969, khi Người đã qua đời Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người

Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá liên hiệp quốc đã ghi nhận và suy tôn Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt nam, nhà văn hoá lớn” vào dịp nào sau đây?

  • Năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi
  • Năm 1969, khi Người đã qua đời
  • Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người