Tháng Tư 15, 2024

Tìm số giao điểm của đường cong $y = {x^3} – 3{x^2} + x – 1$ và đường thẳng y = 1 – 2x

Tìm số giao điểm của đường cong $y = {x^3} – 3{x^2} + x – 1$ và đường thẳng $y = 1 – 2x.$
A. 1
B. 0
C. 2
D. 3
Hướng dẫn
Xét phương trình hoành độ ${x^3} – 3{x^2} + x – 1 = 1 – 2x \Leftrightarrow {x^3} – 3{x^2} + 3x – 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$
Vậy số giao điểm là 1.