Tháng Ba 31, 2023

Tết Trung Thu là ngày Tết dành riêng cho ai?

Tết Trung Thu là ngày Tết dành riêng cho ai?

A. Thiếu niên nhi đồng

B. Tất cả mọi người

C. Cho tất cả Thanh Thiếu Niên

Câu trả lời là: A. Thiếu niên nhi đồng