Tháng Ba 31, 2023

Sự tích Chú Cuội gắn liền với cây gì?

Sự tích Chú Cuội gắn liền với cây gì?

A. Cây sung

B. Cây Đa

C. Cây Bồ Đề

Câu trả lời là: B. Cây Đa