Tháng Ba 31, 2023

Đêm Tết Trung Thu còn được gọi là đêm hội gì?

Đêm Tết Trung Thu còn được gọi là đêm hội gì?

A. Hội Đèn Lồng

B. Hội Trăng Rằm

C. Hội Múa Lân

Câu trả lời là: B. Hội Trăng Rằm