Tháng Ba 21, 2023

Bài hát nào về Tết Trung Thu được hát nhiều nhất?

Bài hát nào về Tết Trung Thu được hát nhiều nhất?

A. Chiếc đèn ông sao

B. Múa sư tử

C. Rước đèn tháng Tám

Câu trả lời là: C. Rước đèn tháng Tám