Tháng Tư 19, 2024

Theo truyện cổ tích, ai là người Việt Nam đầu tiên lên mặt trăng?

Theo truyện cổ tích, ai là người Việt Nam đầu tiên lên mặt trăng?

A. Chị Hằng

B. Chú Cuội

C. Thiên Lôi.

Câu trả lời là: B. Chú Cuội