Tháng Ba 21, 2023

Tên thị xã (nay là thành phố) được giải phóng từ này 10 đến 11 tháng 4 năm 1975 trong chiến dịch Tây Nguyên, đây là trận đánh có ý nghĩa then chốt quyết định của chiến dịch, mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. à Buôn Ma Thuột. / Dân tộc ta là dân tộc nhỏ mà đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, bè bạn thế giới kinh ngạc và thán phục, họ gọi dân tộc Việt Nam là dân tộc ……… Bạn hãy điền vào đây từ có nghĩa nhất. à Anh Hùng. / Tên một huyện Anh hùng vùng Bán đảo Cà Mau thuộc tỉnh Kiên Giang, trong kháng chiến chống Mỹ đã ghi dấu thành tích chiến đấu oai hùng của quân và dân, chỉ trong thời gian từ tháng 12/1969 đến tháng 4/1972 mà một xã trong huyện đó, du kích bắn rơi 21 máy bay Mỹ, đó là huyện nào? à An Biên. / Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra trong mùa này. Đó là mùa nào? à Mùa Xuân. / Là tên gọi của phong trào ĐVTN miền Nam được Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng quyết định phát động vào tháng 7 năm 1973, kế thừa phong trào “ Năm xung phong”, cùng lúc với phong trào “ Ba sắn sàng” ở miền Bắc? à Ba Xung phong.

Tên thị xã (nay là thành phố) được giải phóng từ này 10 đến 11 tháng 4 năm 1975 trong chiến dịch Tây Nguyên, đây là trận đánh có ý nghĩa then chốt quyết định của chiến dịch, mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

à Buôn Ma Thuột.

/ Dân tộc ta là dân tộc nhỏ mà đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, bè bạn thế giới kinh ngạc và thán phục, họ gọi dân tộc Việt Nam là dân tộc ……… Bạn hãy điền vào đây từ có nghĩa nhất.

à Anh Hùng.

/ Tên một huyện Anh hùng vùng Bán đảo Cà Mau thuộc tỉnh Kiên Giang, trong kháng chiến chống Mỹ đã ghi dấu thành tích chiến đấu oai hùng của quân và dân, chỉ trong thời gian từ tháng 12/1969 đến tháng 4/1972 mà một xã trong huyện đó, du kích bắn rơi 21 máy bay Mỹ, đó là huyện nào?

à An Biên.

/ Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra trong mùa này. Đó là mùa nào?

à Mùa Xuân.

/ Là tên gọi của phong trào ĐVTN miền Nam được Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng quyết định phát động vào tháng 7 năm 1973, kế thừa phong trào “ Năm xung phong”, cùng lúc với phong trào “ Ba sắn sàng” ở miền Bắc?

à Ba Xung phong.