Tháng Ba 21, 2023

Một tổ chức cơ sở được thành lập để làm nhiệm vụ tiếp quản các địa phương vừa giải phóng năm 1975. Tên gọi của tổ chức ấy là gì? à Ban Quân quản.

Một tổ chức cơ sở được thành lập để làm nhiệm vụ tiếp quản các địa phương vừa giải phóng năm 1975. Tên gọi của tổ chức ấy là gì?

à Ban Quân quản.