Tháng Ba 31, 2023

Hãy sắp xếp thứ tự một số phong trào lớn của Đoàn đã góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc? Phong trào “Lao động kiến thiết tổ quốc” (1956) Phong trào “Ba sẵn sàng” (1964) Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” (1978) Phong trào “Năm xung phong” (1965) Phong trào “Ba mũi tên công chống tiêu cực, toàn dân tham gia xây dựng Đảng” (1981) Đáp: c đổi d

Hãy sắp xếp thứ tự một số phong trào lớn của Đoàn đã góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc?

  • Phong trào “Lao động kiến thiết tổ quốc” (1956)
  • Phong trào “Ba sẵn sàng” (1964)
  • Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” (1978)
  • Phong trào “Năm xung phong” (1965)
  • Phong trào “Ba mũi tên công chống tiêu cực, toàn dân tham gia xây dựng Đảng” (1981)

Đáp: c đổi d