Tháng Ba 21, 2023

Thứ tự các triều nhà Nguyễn? Gia Long Minh Mạng Tự Đức Thiệu Trị Bảo Đại Đáp: c đổi d

Thứ tự các triều nhà Nguyễn?

  • Gia Long
  • Minh Mạng
  • Tự Đức
  • Thiệu Trị
  • Bảo Đại

Đáp: c đổi d