Tháng Tư 2, 2023

Tên con sông chạy dài theo Quốc lộ 80 nơi con đường huyết mạch 1C vận chuyển quân, vũ khí, do thanh niên xung phong thời kỳ chống mỹ đảm trách. à Cái Sắn. / Tên một phong trào của ĐVTN miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ không ngừng được mở rộng và được đông đảo ĐVTN hưởng ứng tham gia, đó là phong trào gì? à Ba Sẵn sàng. / Thành phố được mệnh danh là “Hòn ngọc viễn đông”, nơi đây ghi dấu ấn lịch sử của dân tộc trong chiến thắng 30/4/1975. Đó là thành phố nào? à Sài Gòn.

Tên con sông chạy dài theo Quốc lộ 80 nơi con đường huyết mạch 1C vận chuyển quân, vũ khí, do thanh niên xung phong thời kỳ chống mỹ đảm trách.

à Cái Sắn.

/ Tên một phong trào của ĐVTN miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ không ngừng được mở rộng và được đông đảo ĐVTN hưởng ứng tham gia, đó là phong trào gì?

à Ba Sẵn sàng.

/ Thành phố được mệnh danh là “Hòn ngọc viễn đông”, nơi đây ghi dấu ấn lịch sử của dân tộc trong chiến thắng 30/4/1975. Đó là thành phố nào?

à Sài Gòn.