Tháng Ba 24, 2023

Tên một tác phẩm trùng tên với nhà văn Anh Đức sáng tác viết về chị Tư Phùng, người nữ anh hùng Kiên Giang đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. à Hòn Đất.

Tên một tác phẩm trùng tên với nhà văn Anh Đức sáng tác viết về chị Tư Phùng, người nữ anh hùng Kiên Giang đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

à Hòn Đất.