Tháng Tư 19, 2024

Huyện nào được phong tặng danh hiệu Anh Hùng các LLVT đầu tiên của tỉnh. a) Huyện Gò Quao và Huyện An Biên. b) Thị xã Rạch Giá và Huyện Châu Thành. c) Huyện Gò Quao và Huyện Phú Quốc. d) Huyện Phú Quốc và Huyện Vĩnh Thuận.

Huyện nào được phong tặng danh hiệu Anh Hùng các LLVT đầu tiên của tỉnh.

a) Huyện Gò Quao và Huyện An Biên.

b) Thị xã Rạch Giá và Huyện Châu Thành.

c) Huyện Gò Quao và Huyện Phú Quốc.

d) Huyện Phú Quốc và Huyện Vĩnh Thuận.