Tháng Ba 31, 2023

Tên ông được xếp vào danh nhân văn hoá thế giới, người đặt nền móng cho ngôn ngữ, văn hoá dân tộc, là tác giả “Đoạn trường Tân Thanh”. Đáp: Nguyễn Du

Tên ông được xếp vào danh nhân văn hoá thế giới, người đặt nền móng cho ngôn ngữ, văn hoá dân tộc, là tác giả “Đoạn trường Tân Thanh”.

Đáp: Nguyễn Du