Tháng Tư 15, 2024

Hãy kể tên 10 nước thành viên thuộc hiệp hội các nước Đông Nam Á Đáp: Việt nam; Lào; Camphchia; Thái Lan; Myanma; Bruney, Indonesia; Malaysia, Singapore; Philippine.

Hãy kể tên 10 nước thành viên thuộc hiệp hội các nước Đông Nam Á

Đáp: Việt nam; Lào; Camphchia; Thái Lan; Myanma; Bruney, Indonesia; Malaysia, Singapore; Philippine.