Tháng Ba 31, 2023

Năm 2000, tỉnh ta có một người từng là giám thị trại giam được phong danh hiệu anh hùng lao động. Người đó là ai? Đáp: Đại tá Bành Văn Đởm (Mười Đởm). Trưởng Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ U Minh Thượng.

Năm 2000, tỉnh ta có một người từng là giám thị trại giam được phong danh hiệu anh hùng lao động. Người đó là ai?

Đáp: Đại tá Bành Văn Đởm (Mười Đởm). Trưởng Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ U Minh Thượng.