Tháng Mười Hai 6, 2023

Năm 2000, tỉnh ta có một người từng là giám thị trại giam được phong danh hiệu anh hùng lao động. Người đó là ai? Đáp: Đại tá Bành Văn Đởm (Mười Đởm). Trưởng Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ U Minh Thượng.

Năm 2000, tỉnh ta có một người từng là giám thị trại giam được phong danh hiệu anh hùng lao động. Người đó là ai?

Đáp: Đại tá Bành Văn Đởm (Mười Đởm). Trưởng Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ U Minh Thượng.