Tháng Ba 3, 2024

Ai là người đã lãnh đạo nhân dân vùng dậy lật nhào ách đô hộ của nhà Lương (một triều đại của Nam Triều ở Trung Quốc thời Nam-Bắc triều) giành thắng lợi và thiết lập một hệ thống chính quyền độc lập, tự chủ riêng? Đáp: Lý Bí (còn có tên khác là Lý Bôn). Năm 542, Lý Bí phát động khởi nghĩa và chỉ trong 3 tháng đã quét sạch quân Lương ra khỏi bờ cõi. Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế xưng là Lý Nam đế đặt quốc hiệu là Vạn Xuân.

Ai là người đã lãnh đạo nhân dân vùng dậy lật nhào ách đô hộ của nhà Lương (một triều đại của Nam Triều ở Trung Quốc thời Nam-Bắc triều) giành thắng lợi và thiết lập một hệ thống chính quyền độc lập, tự chủ riêng?

Đáp: Lý Bí (còn có tên khác là Lý Bôn). Năm 542, Lý Bí phát động khởi nghĩa và chỉ trong 3 tháng đã quét sạch quân Lương ra khỏi bờ cõi. Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế xưng là Lý Nam đế đặt quốc hiệu là Vạn Xuân.