Tháng Hai 24, 2024

Anh hy sinh vào ngày 15/10/1926 tại Hưng Mỹ, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Năm 1954 anh được phân công vào miền Nam vừa dạy học vừa hoạt động cách mạng. Anh là một người thầy gương mẫu, người đảng viên kiên cường. Đồng bào thường gọi anh với cái tên thân mật là anh Hai Nghị. Hãy cho biết tên thật của anh. Đáp: Hồ Hảo Hớn

Anh hy sinh vào ngày 15/10/1926 tại Hưng Mỹ, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Năm 1954 anh được phân công vào miền Nam vừa dạy học vừa hoạt động cách mạng. Anh là một người thầy gương mẫu, người đảng viên kiên cường. Đồng bào thường gọi anh với cái tên thân mật là anh Hai Nghị. Hãy cho biết tên thật của anh.

Đáp: Hồ Hảo Hớn