Tháng Ba 24, 2023

Câu hát” Bóng trăng trắng ngà có cây đa ta, có thằng Cuội già ôm một mối mơ” thuộc bài hát nào?

Câu hát” Bóng trăng trắng ngà có cây đa ta, có thằng Cuội già ôm một mối mơ” thuộc bài hát nào?

Câu trả lời là: Thằng Cuội