Tháng Tư 19, 2024

Quả gì của đấng mày râu Mà suy mà yếu vợ rầu gấp ba?

Quả gì của đấng mày râu

Mà suy mà yếu vợ rầu gấp ba?

Câu trả lời là: Quả thận