Tháng Ba 21, 2023

Một vở kịch của Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp đả kích tên vua bù nhìn Khải Định khi hắn sang Pháp dự cuộc đấu xảo thuộc địa Mácxây (1922). Đáp: Con Rồng tre

Một vở kịch của Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp đả kích tên vua bù nhìn Khải Định khi hắn sang Pháp dự cuộc đấu xảo thuộc địa Mácxây (1922).

Đáp: Con Rồng tre