Tháng Ba 31, 2023

Một xin rửa sạch nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này!” Hãy cho biết 4 câu thơ trên liê quan đến cuộc khởi nghĩa nào ở nước ta? Đáp: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Đây được coi là lời thề Trưng Trắc mà theo truyền thuyết đó là lời thề của nghĩa quân khi dựng cờ khởi nghĩa)

Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này!”

Hãy cho biết 4 câu thơ trên liê quan đến cuộc khởi nghĩa nào ở nước ta?

Đáp: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Đây được coi là lời thề Trưng Trắc mà theo truyền thuyết đó là lời thề của nghĩa quân khi dựng cờ khởi nghĩa)