Tháng Ba 21, 2023

Là 1 loài chim, nhưng chúng không thể bay mà chỉ có thể chạy nhanh từ 50km đến 80km/giờ. Đáp: Đà điểu.

Là 1 loài chim, nhưng chúng không thể bay mà chỉ có thể chạy nhanh từ 50km đến 80km/giờ.

Đáp: Đà điểu.