Tháng Ba 21, 2023

Tại đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại thủ đô Hà nội, có một đại biểu tí hon được đặt cách tham gia đại hội với thành tích xuất sắc “Vô địch cờ vua thế giới U10”. Đó là ai? Đáp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Tại đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại thủ đô Hà nội, có một đại biểu tí hon được đặt cách tham gia đại hội với thành tích xuất sắc “Vô địch cờ vua thế giới U10”. Đó là ai?

Đáp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn