Tháng Ba 1, 2024

Tên của một học bổng mang tên anh hùng Bí thư thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định năm 1965. Học bổng này được Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao hàng năm cho những cán bộ Đoàn trong sinh viên – học sinh học giỏi, công tác tốt, biết vượt khó. Hồ Hảo Hớn

Tên của một học bổng mang tên anh hùng Bí thư thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định năm 1965. Học bổng này được Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao hàng năm cho những cán bộ Đoàn trong sinh viên – học sinh học giỏi, công tác tốt, biết vượt khó.

Hồ Hảo Hớn