Tháng Mười Hai 6, 2023

Sáng tác của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh bao gồm những bộ phận lớn nào sau đây? Văn chính luận Thơ ca Truyện kí Cả 3 bộ phận trên

Sáng tác của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh bao gồm những bộ phận lớn nào sau đây?

  • Văn chính luận
  • Thơ ca
  • Truyện kí
  • Cả 3 bộ phận trên